DO’A DAPAT MENANGKIS TAKDIR

doa1

doa3doa6 doax

doa6doa7

۞۞۞

Takdir telah ditetapkan, ajal pun telah dituliskan, jadi bagaimana ketetapan itu dapat diubah dengan doa?  Persoalan ini sering kita dengar dari pemikiran dan pemahaman masyarakat Islam hari ini tentang takdir.  Mereka lupa bahawa Allah SWT menyediakan jalan dan pintu yang luas agar hamba-hamba-Nya dapat mengecapi kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, iaitu Allah SWT membukakan pintu doa dan menjadikannya sebagai penangkis takdir dengan seizin-Nya.  Sehubungan dengan itu, buku yang dihasilkan ini menyakinkan umat Islam bahawa doa dapat menangkis takdir dan pengantara kepada apa yang mereka inginkan, Insya Allah!

۞۞۞