Terma dan syarat

PUSTAKA SYUHADA Program Affiliate Syarat Perjanjian Perkhidmatan

Dengan mendaftar untuk menjadi Affiliate dalam SYUHADA Program

PUSTAKA Affiliate ( “Program”), anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut ( “Syarat Perkhidmatan”).

PUSTAKA SYUHADA berhak untuk mengemas kini dan menukar Syarat Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Mana-mana ciri-ciri baru yang menambah atau meningkatkan Program semasa, termasuk pengeluaran peralatan baharu dan sumber, hendaklah tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Penggunaan berterusan Program selepas sebarang perubahan seperti itu adalah merupakan persetujuan anda untuk perubahan tersebut. Melanggar mana-mana terma di bawah akan mengakibatkan penamatan Akaun anda dan untuk pelucuthakan apa-apa bayaran komisen affiliate tertunggak yang diperolehi dalam pelanggaran. Anda bersetuju untuk menggunakan Program Affiliate atas risiko anda sendiri.

Terma Akaun

.Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk menjadi sebahagian daripada program ini.
.Anda adalah seorang manusia. Akaun yang didaftarkan oleh “bots” atau kaedah automatik lain tidak dibenarkan.
.Anda perlu memberikan nama anda undang-undang penuh, alamat e-mel yang sah, dan apa-apa maklumat lain yang diminta untuk melengkapkan proses pendaftaran.
.Log masuk anda hanya boleh digunakan oleh satu orang – satu login dikongsi oleh beberapa
orang tidak dibenarkan.
.Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan akaun dan kata laluan. PUSTAKA
SYUHADA tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau
kerugian daripada kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan keselamatan ini.
.Anda bertanggungjawab untuk semua Kandungan yang disiarkan dan aktiviti yang berlaku dibawah akaun anda.
.Satu orang atau entiti undang-undang tidak boleh mengekalkan lebih daripada satu akaun.
.Anda tidak boleh menggunakan Program Affiliate untuk tujuan yang haram atau yang tidak
dibenarkan.
.Anda mesti tidak, atas penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang
kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
.Anda tidak boleh menggunakan Program Affiliate untuk mendapatkan wang di sendiri akaun produk PUSTAKA SYUHADA anda.

Links / grafik pada laman web anda, dalam e-mel anda, atau komunikasi lain

Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk Program Affiliate, anda akan diberi Kod Affiliate unik. Anda dibenarkan untuk meletakkan link, banner, atau grafik lain kami sediakan dengan Kod Affiliate anda di laman web anda, dalam e-mel anda, atau dalam komunikasi lain. Kami akan menyediakan anda dengan garis panduan, gaya link, dan karya seni grafik untuk digunakan dalam menghubungkan kepada PUSTAKA SYUHADA. Kami boleh mengubah reka bentuk karya seni yang pada bila-bila masa tanpa notis, tetapi kita tidak akan berubah dimensi imej tanpa notis yang sewajarnya.

Untuk membenarkan pengesanan tepat, laporan, dan yuran rujukan akruan, kami akan menyediakan anda dengan format link khas yang akan digunakan dalam semua pautan antara laman web anda dan PUSTAKA SYUHADA. Anda perlu memastikan bahawa setiap pautan antara laman web anda dan PUSTAKA SYUHADA betul menggunakan format link khas ini. Pautan kepada PUSTAKA SYUHADA diletakkan di laman web anda menurut Perjanjian ini dan yang betul menggunakan format link khas seperti dirujuk sebagai “Pautan Istimewa sahaja.” Anda akan mendapat yuran rujukan hanya berkenaan dengan jualan ke atas produk PUSTAKA SYUHADA yang berlaku secara langsung melalui Pautan Khas; kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan apa-apa kegagalan oleh anda atau seseorang yang anda rujuk untuk menggunakan Pautan Khas atau salah taip Kod Affiliate anda, termasuk ke tahap di mana kegagalan itu boleh menyebabkan apa-apa pengurangan dalam jumlah yang sepatutnya dibayar kepada anda menurut Perjanjian ini.

link affiliate perlu menunjukkan ke laman produk yang dipromosikan.

yuran rujukan / komisen dan bayaran

Untuk jualan produk untuk layak bagi memperolehi upah rujukan, pelanggan perlu klik-melalui Link Khas daripada laman, e-mel atau komunikasi anda yang lain untuk http://pustakasyuhada.com dan melengkapkan usaha untuk produk semasa sesi itu.

Kami hanya akan membayar komisen pada pautan yang secara automatik dikesan dan dilaporkan oleh sistem kami. Kami tidak akan membayar komisen apabila orang berkata mereka membeli atau seseorang berkata mereka memasuki kod rujukan jika ia tidak dikesan oleh sistem kami.

Kita hanya boleh membayar komisen ke atas perniagaan yang dijana melalui pautan khas diformat dengan betul yang dikesan secara automatik oleh sistem kami.

Kami berhak untuk membatalkan kelayakan komisen yang diperoleh melalui jualan atau pemasaran dipersoalkan kaedah penipuan, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif.

Pembayaran hanya bermula sebaik sahaja anda telah diperolehi lebih daripada $ 60dalam pendapatan affiliate. Jika akaun affiliate anda tidak melintasi ambang $ 60, komisen anda tidak akan menjadi kenyataan atau berbayar. Kami hanya bertanggungjawab untuk membayar akaun yang telah melintasi ambang $ 60.

Mengenal pasti diri anda sebagai PUSTAKA SYUHADA Affiliate

Anda tidak boleh mengeluarkan apa-apa kenyataan akhbar berkenaan dengan Perjanjian ini atau penyertaan anda dalam Program; tindakan itu boleh mengakibatkan penamatan anda daripada Program. Selain itu, anda tidak boleh dalam apa-apa cara memberi gambaran yang salah atau memperindah hubungan antara kami dan kamu, katakan anda membangunkan produk-produk kami, katakan anda adalah sebahagian daripada PUSTAKA SYUHADA atau menyatakan atau membayangkan apa-apa hubungan atau hubungan antara kami dan anda atau mana-mana orang lain atau entiti kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh Perjanjian ini (termasuk dengan menyatakan atau membayangkan bahawa kami menyokong, penaja, menyokong, atau menyumbang wang kepada mana-mana amal atau sebab lain).

Anda tidak boleh membeli produk melalui link affiliate anda untuk kegunaan anda sendiri. pembelian tersebut boleh menyebabkan (mengikut budi bicara mutlak kami) dalam pegangan yuran rujukan dan / atau penamatan Perjanjian ini.

jadual pembayaran

Selagi pendapatan affiliate semasa anda lebih daripada $ 60, anda akan dibayar setiap bulan. Jika anda belum memperoleh $ 60 sejak pembayaran terakhir anda, kami akan membayar anda bulan berikut selepas anda telah melintasi ambang.

definisi pelanggan

Pelanggan yang membeli produk melalui Program ini akan disifatkan sebagai pelanggan kami. Oleh itu, semua peraturan, dasar, dan prosedur operasi mengenai pesanan pelanggan, perkhidmatan pelanggan, dan jualan produk akan dikenakan kepada mereka pelanggan. Kami boleh mengubah dasar dan prosedur operasi pada bila-bila. Sebagai contoh, kita akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk yang dijual di bawah Program ini selaras dengan dasar harga kita sendiri. Harga Produk dan ketersediaan mungkin berubah dari semasa ke semasa. Kerana perubahan harga boleh menjejaskan Produk yang anda telah disenaraikan di laman web anda, anda tidak perlu memaparkan harga produk di laman anda. Kami akan menggunakan usaha yang berpatutan secara komersil untuk menyampaikan maklumat tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga sesuatu produk.

Tanggungjawab anda

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi dan penyelenggaraan laman web anda dan untuk semua bahan-bahan yang muncul di laman web anda. Sebagai contoh, anda akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas:

– Operasi teknikal laman web anda dan semua peralatan yang berkaitan

– Memastikan paparan Pautan Khas di laman anda tidak melanggar mana-mana perjanjian antara anda dan mana-mana pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa sekatan atau syarat-syarat ditugaskan kepada kamu oleh pihak ketiga yang menjadi tuan rumah laman web anda)

– ketepatan, kebenaran, dan kesesuaian bahan-bahan yang disiarkan di laman web anda (termasuk, antara lain, semua bahan-bahan yang berkaitan produk dan sebarang maklumat yang anda termasuk dalam atau bersekutu khas Links)

– Memastikan bahawa bahan-bahan yang disiarkan di laman web anda tidak melanggar atau melanggar undang-undang mana-mana pihak ketiga (termasuk, sebagai contoh, hak cipta, tanda dagangan, privasi, atau hak-hak peribadi atau proprietari lain)

– Memastikan bahawa bahan-bahan yang disiarkan di laman web anda tidak memfitnah atau jika tidak menyalahi undang-undang

– Memastikan bahawa laman web anda dengan tepat dan secukupnya mendedahkan, sama ada melalui dasar privasi atau jika tidak, bagaimana anda mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan da ta dikumpul dari pengunjung, termasuk, jika berkenaan, bahawa pihak ketiga (termasuk pengiklan) boleh menyampaikan kandungan dan / atau iklan dan mengumpul maklumat secara langsung daripada pengunjung dan mungkin meletakkan atau mengenali cookies pada pelayar pelawat.

Pematuhan Undang-undang

Sebagai syarat untuk penyertaan anda dalam Program ini, anda bersetuju bahawa walaupun anda seorang peserta Program anda akan mematuhi semua undang-undang, peraturan-peraturan, peraturan, perintah, lesen, permit, penghakiman, keputusan atau keperluan lain mana-mana kerajaan pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas anda, sama ada undang-undang, dan lain-lain kini berkuat kuasa laun berkuat kuasa pada masa itu anda seorang peserta Program. Tanpa mengehadkan tanggungjawab yang tersebut di atas, anda bersetuju bahawa sebagai syarat penyertaan anda dalam Program anda akan mematuhi semua undang-undang (persekutuan, negeri atau sebaliknya) yang mengawal e-mel pemasaran, termasuk tanpa had, Akta CAN-SPAM tahun 2003 dan semua undang-undang anti-spam yang lain. Tempoh Perjanjian dan Program Istilah Perjanjian ini akan bermula apabila penerimaan kami permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh salah satu pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan memberikan notis pihak bertulis lain penamatan. Selepas penamatan Perjanjian ini bagi apa-apa sebab, anda akan serta-merta berhenti menggunakan, dan keluarkan dari laman web anda, semua pautan ke http://pustakasyuhada.com, dan semua tanda dagangan kami, pakaian dagangan, dan logo, dan semua bahan-bahan lain yang diberikan oleh atau bagi pihak kami kepada anda menurut kepada Perjanjian ini atau berkaitan dengan Program ini. PUSTAKA SYUHADA berhak untuk menamatkan Program ini pada bila-bila masa. Selepas penamatan program, PUSTAKA SYUHADA akan membayar apa-apa pendapatan tertunggak terakru di atas $ 60.

Penamatan

PUSTAKA SYUHADA, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak sebarang dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan terhadap Program, atau mana-mana perkhidmatan PUSTAKA SYUHADA lain, untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa. penamatan tersebut Perkhidmatan akan mengakibatkan pembatalan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda, dan pelucuthakan dan melepaskan semua berpotensi atau komisen untuk di bayar dalam Akaun anda jika mereka telah diperolehi melalui penipuan, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, jualan atau kaedah pemasaran dipersoalkan.

PUSTAKA SYUHADA berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk sebarang sebab pada bila-bila masa. Hubungan Pihak Anda dan kami adalah kontraktor bebas, dan tiada dalam Perjanjian ini akan membuat apa-apa perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil jualan, atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak. Anda akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima apa-apa tawaran atau perwakilan bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat apa-apa pernyataan, sama ada di laman anda atau sebaliknya, yang munasabah akan bercanggah dengan apa-apa jua dalam Bahagian ini.

Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung, khas atau berbangkit (atau apa-apa kehilangan pendapatan, keuntungan, atau data) yang timbul berhubung dengan Perjanjian ini atau Program ini, walaupun kita telah dinasihatkan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan . Di samping itu, liabiliti agregat kami yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini dan Program tidak akan melebihi jumlah yuran rujukan yang dibayar atau kena dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini.

Penafian

Kami tidak membuat jaminan atau representasi nyata atau tersirat berkenaan dengan Program atau mana-mana produk yang dijual melalui Program (termasuk, tanpa had, waranti kelayakan, kebolehdagangan, BUKAN PELANGGARAN, atau mana-mana jaminan tersirat yang timbul daripada kursus prestasi, urus niaga, atau penggunaan perdagangan). Di samping itu, kami tidak membuat sebarang representasi bahawa operasi PUSTAKA SYUHADA akan terganggu atau bebas daripada kesilapan, dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas akibat sebarang gangguan atau kesilapan.

Siasatan bebas

ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU DENGAN SEMUA TERMA DAN SYARAT. ANDA MEMAHAMI BAHAWA KAMI MUNGKIN PADA BILA-BILA MASA (SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) meminta RUJUKAN PELANGGAN PADA TERMA YANG MUNGKIN BERBEZA DARI YANG TERKANDUNG DALAM PERJANJIAN INI ATAU MENGENDALIKAN LAMAN WEB YANG SAMA ATAU BERSAING DENGAN LAMAN WEB ANDA. ANDA bebas DINILAI Bab manafaat MENYERTAI PROGRAM DAN TIDAK bergantung kepada SEBARANG PERWAKILAN, JAMINAN ATAU KENYATAAN SELAIN DARIPADA YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI.

Arbitration

Apa-apa pertikaian yang berkaitan dalam apa jua cara kepada Perjanjian ini (termasuk apa-apa pelanggaran sebenar atau yang didakwa atas), apa-apa urus niaga atau aktiviti di bawah Perjanjian ini atau hubungan anda dengan kami atau mana-mana sekutu kami hendaklah dikemukakan kepada timbang tara sulit, kecuali bahawa, setakat yang anda mempunyai apa-apa cara melanggar atau mengancam untuk melanggar hak harta intelek kami, kami boleh mendapatkan relief injunksi atau lain-lain yang sesuai dalam mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan (dan anda bersetuju kepada bidang kuasa tidak eksklusif dan tempat di dalam mahkamah itu) atau mana-mana mahkamah lain yang kompeten bidang kuasa. Timbang tara di bawah perjanjian ini hendaklah dijalankan di bawah peraturan lazim Persatuan Timbang Tara Amerika dan Malaysia. Award penimbang tara hendaklah mengikat dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, tiada timbang tara di bawah Perjanjian ini hendaklah bersatu dengan suatu timbang tara yang melibatkan mana-mana pihak lain yang tertakluk kepada Perjanjian ini, sama ada melalui prosiding kelas timbang tara atau sebaliknya.

Pelbagai Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang Amerika Syarikat dan Malaysia, tanpa merujuk kepada peraturan yang mengawal pilihan undang-undang. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini, melalui kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu. Tertakluk kepada sekatan itu, Perjanjian ini akan mengikat, dibiasakan bagi manfaat, dan boleh dikuatkuasakan terhadap pihak-pihak dan pengganti dan penerima serah hak masing-masing. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan pelaksanaan ketat anda mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan membentuk penepian hak kami untuk seterusnya menguatkuasakan peruntukan tersebut atau mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

Kegagalan PUSTAKA SYUHADA untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan PUSTAKA SYUHADA dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan, superceding sebarang perjanjian terdahulu antara anda dan PUSTAKA SYUHADA (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

Terjemahan oleh http://en.eprevodilac.com/prevodilac-engleski-malajski

warna coklat perubahan terjemahan.

$ dalam RM (Ringgit Malaysia)